W misję i zadania Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie wpisują się:

 • wolontariat indywidualny, który oznacza pracę wolontariusza tylko z jednym mieszkańcem. Wolontariusz może animować czas wolny podopiecznego poprzez wspólną rozmowę, rozwiązywanie krzyżówek, słuchanie muzyki, czytanie, towarzyszenie, prace indywidualną.
 • wolontariat związany z pracą w grupie, polegający na zaangażowaniu wolontariuszy w organizację zajęć dla mieszkańców Domu oraz w pracę grupy terapeutycznej.
 • wolontariat akcyjny, polegający na udziale w jednorazowych akcjach na rzecz placówki – okolicznościowych uroczystościach, festynach, dniu wolontariatu pracowniczego

Wolontariusze świadczą usługi wolontarystyczne w sposób ciągły, w zależności od bieżących potrzeb DPS. Dni i godziny pracy wolontariuszy ustalane są indywidualnie z uwzględnieniem ich możliwości. Wolontariusze mogą brać również czynny udział  podczas uroczystości, imprez okolicznościowych, organizowanych przez DPS lub instytucje współpracujące z Domem.

Zapraszamy osoby, które:

 • są pełnoletnie
 • chętnie poświęcą Seniorom choć trochę swojego wolnego czasu
 • są przyjaźnie nastawione do osób starszych
 • nie boją się wyzwań
 • są odpowiedzialne, empatyczne i uczciwe
 • posiadają wysoką odporność na stres
 • potrafią współpracować w zespole

Za proces rekrutacji wolontariuszy odpowiedzialna jest osoba zarządzająca wolontariatem w DPS, czyli koordynator wolontariuszy.

W zamian za pomoc zapewniamy:

 • porozumienie o współpracy
 • uzyskanie zaświadczenia i rekomendację
 • udział w organizowanych w DPS wydarzeniach
 • rozwój zainteresowań i umiejętności
 • moc satysfakcji

KONTAKT Z KOORDYNATOREM: e-mail: m.kruglak@dpsswsalezego.pl        tel. 22 625 63 42

PRAKTYKI STUDENCKIE

Dom Pomocy Społecznej umożliwia osobom zainteresowanym odbycie praktyk studenckich. Odwiedzający nas studenci mają okazję poznać specyfikę pracy z seniorami poprzez doświadczenie, uczestnicząc w codziennych czynnościach naszych specjalistów.

Wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyk w naszym Domu zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy bądź mailowo na adres kontakt@dpsswsalezego.pl.