Tekst łatwy do czytania

Dom Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku

św. Franciszka Salezego

w Warszawie

Dom Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku Św. Franciszka Salezego jest jednostką organizacyjną Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie, z siedzibą przy ulicy Solec 36 a. Zabytkowy czterokondygnacyjny budynek z ogrodem, usytuowany jest na Powiślu w sąsiedztwie ulic Ignacego Potockiego  i  Al. 3 – Maja. DPS jest całodobową placówką opiekuńczą przeznaczoną dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych . 90 mieszkańców mieszka w jedno, dwu i trzyosobowych pokojach z łazienkami. Budynek jest dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę z bezpośrednim wyjazdem do ogrodu. Na każdej kondygnacji Domu znajdują się szerokie korytarze z poręczami oraz jadalnie – świetlice, kuchenki pomocnicze. DPS posiada salę usprawniania ruchowego wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny, sale terapii zajęciowej, bibliotekę, kaplicę, pokoje gościnne i odwiedzin.

Osoby zamieszkujące w Domu Pomocy Społecznej, w miarę swoich możliwości, uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i usprawniających. W sezonie wiosenno – jesiennym Mieszkańcy biorą udział w imprezach wyjazdowych: olimpiadach sportowych, przeglądach twórczości, wyjazdach do kina, na wystawy, wycieczki krajoznawcze. Mieszkańcy spędzają czas w przydomowym ogrodzie, gdzie mogą zająć się uprawą warzyw, ziół i kwiatów. W ogrodzie Towarzystwa Przytułku odbywają się majówki, spotkania integracyjne, występy artystyczne. Organizowane są wydarzenia sąsiedzkie „Wespół w Zespół dla Solca”, spotkania plenerowe, we wrześniu Dzień Otwarty i Międzypokoleniowy Piknik Rodzinny „Pożegnanie Lata”. W okresie wakacyjnym Mieszkańcy korzystają z wypoczynku na wiejskim letnisku.

Podopieczni uczestniczą w różnorodnych zajęciach aktywizujących mających charakter terapeutyczny  i zmierzających do uatrakcyjnienia czasu wolnego: zajęcia muzyczne, próby zespołu „Powiślanie”, gra w bule, biblioterapia, hortiterapia. Mieszkańcy mogą korzystać ze wsparcia fizjoterapeuty, porady psychologa. Nasz Dom współpracuje z okolicznymi instytucjami kultury i placówkami edukacyjnymi: szkołami, przedszkolami, wspólnotą religijną. Ponadto seniorzy mogą codziennie uczestniczyć we mszy świętej odprawianej w kaplicy i korzystać z posługi kapłańskiej na terenie Domu.

W celu kompleksowego zaopiekowania się seniorem oraz zapewnienia stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa, dla każdej osoby zamieszkującej w DPS opracowany jest przez Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca. Pracownicy naszego Domu starają się zapewnić podopiecznym domową atmosferę i stworzyć warunki życia możliwie najbardziej zbliżone do rodzinnych. Nad pensjonariuszami opiekę sprawuje fachowy i pełen empatii i zrozumienia personel.