Kontynuowanie długoletniej tradycji w realizacji zadań i celów statutowych Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie polegającej na udzielaniu pomocy społecznej w tym filantropijnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz osobom będącym w wieku senioralnym.

Aktualnie szczególną troską jest tworzenie wspólnoty mieszkańców i ich osób bliskich oraz integrowanie jej ze środowiskiem lokalnym poprzez budowanie wzajemnych relacji i więzi społecznych oraz pobudzanie aktywności na rzecz wzajemnej pomocy i wsparcia. Proces ten wraz z zaspokajaniem potrzeb kulturowo-twórczych służyć będzie budowaniu obywatelskiej społeczności lokalnej.