Dom Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku
św. Franciszka Salezego w Warszawie

ul. Solec 36a
00-394 Warszawa,
tel. 22 625 63 42
Fax. 22 625 63 43

Kancelaria: wew. 102
e-mail: kontakt@dpsswsalezego.pl

Dyrektor: Jan Grzesiuk, j.grzesiuk@dpsswsalezego.pl
Z-ca Dyrektora ds. opiekuńczych: wew. 117 a.zieba@dpsswsalezego.pl
Z-ca Dyrektora ds. terapii i integracji społecznej: m.nowocinska@dpsswsalezego.pl
Główny księgowy: wew.122 m.wudarczyk@dpsswsalezego.pl
Księgowość: wew. 123 t.jaroszewska@dpsswsalezego.pl i s.marzewska@dpsswsalezego.pl
Kadry: wew. 123 a.rosinska@dpsswsalezego.pl
Pracownicy socjalni: wew.120, tek. kom.: 798 638 912, socjalni@dpsswsalezego.pl

Koordynator ds. integracji społecznej i wolontariatu: m.kruglak@dpsswsalezego.pl

Terapia zajęciowa I: wew.114 a.mordak@dpsswsalezego.pl
Terapia zajęciowa II:  wew.114 e.koziol@dpsswsalezego.pl
Specjalista ds. kulturalno-oświatowych wew.114 m.szlaska-lachmanska@dpsswsalezego.pl
Psycholog: m.roslaniec@dpsswsalezego.pl
Fizjoterapeuci: wew.105
Zespół Mieszkalny I Piętra i Parteru: wew. 219
Zespół Mieszkalny II Piętra: wew. 321