DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej Im. Św. F. Salezego
w Warszawie

00-394 Warszawa
ul. Solec 36a
tel. 22 62563 42
fax 22 625 63 43

Kierownik działu terapeutycznego: wew. 118
Pracownicy socjalni: wew.120
Pokój personelu I piętro oraz parter: wew. 219
Pokój personelu II piętro: wew. 321
Kadry: wew. 123
Księgowość: wew.122 
Kancelaria: wew. 102
dpssolec@wp.pl