DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

Wizyta harcerzy z Kutna

Data dodania: 2019-02-02


W sobotę 2 lutego Mieszkańców Domu odwiedziła drużyna harcerska z zastępu w Kutnie. Mieszkańcy mieli przyjemność wysłuchać piosenek harcerskich i wraz z młodzieżą zaśpiewać utwory, które pamiętali z lat swojej młodości. Miło nam było gościć u siebie wspaniałych harcerzy i harcerki oraz porozmawiać o bliskim naszym sercom wartościach: pracy na rzecz drugiego człowieka, patriotyzmie, braterstwie.

Galeria