DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

PROGRAM WYJAZDÓW I SPOTKAŃ KULTURALNYCH W SIERPNIU 2018 ROKU

Data dodania: 2018-08-01

01-24.08.2018  Wakacje w Lipinach

01.08.2018 Spotkanie muzyczne wspólne śpiewnie piosenek powstańczych

22-24.08.2018 XXIV Sportowa Olimpiada Seniorów i Osób Niepełnosprawnych na Nowolipiu

28.08.2018 Spotkanie imieninowe