DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

Prelekcja „Józef Piłsudski – koniec walki o jutro”

Data dodania: 2018-04-16

Dnia 16.04.2018 w Domu Kultury Śródmieście nasi Seniorzy wysłuchali prelekcji pana Dariusza Marka Srzednickiego pt. „Józef Piłsudski – koniec walki o jutro”. Wszyscy zgromadzeni na sali byli pod ogromnym wrażeniem opowieści o życiu Marszałka, historii jego wyborów w skompilowanych czasach walki o niepodległość Polski. Zaprezentowany program historyczno-patriotyczny w ciekawy sposób przenosi słuchacza w ducha epoki, w okres od czasów młodości, aż do śmierci Marszałka.  Nasi podopieczni zapamiętają postać Józefa Piłsudskiego jako człowieka wiernego swoim ideałom.  

Galeria