DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

Cmentarze

Data dodania: 2017-10-31


Jak każdego roku w okresie Święta Zmarłych wspominamy Naszych Mieszkańców, którzy odeszli.  W dniach 30-31.10.2017 odwiedzaliśmy mogiły Podopiecznych DPS, zapalaliśmy znicze i kładliśmy wieńce na nagrobkach. W ten sposób upamiętniliśmy wszystkich zmarłych Podopiecznych z Naszego Domu. Świeć Panie nad ich duszą.