DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

Prelekcja „Aktywny Senior w budżecie partycypacyjnym”

Data dodania: 2017-10-24


W kąciku Babci i Dziadka dnia 24.10.2017 odbył się wykład pt. „Aktywny Senior  w budżecie partycypacyjnym”. Projekt był realizowany jest przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

Wykład miał na celu przekazanie  wiedzy dotyczącej wsparcia osób 60+ w budżecie partycypacyjnym na rok 2019. Inicjatorzy  prowadzili również diagnozę i rozpoznanie potrzeb osób powyżej 60 r.ż.
Zaprezentowane zostały inicjatywy i działania zrealizowane na terenie dzielnicy  Śródmieście i Praga-Północ  oraz plany na najbliższe lata.

Mieszkańcy aktywnie i z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu.

Galeria