DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

PROGRAM WYJAZDÓW I SPOTKAŃ KULTURALNYCH W PAŹDZIERNIKU 2017

Data dodania: 2017-09-30

01.10.2017 Jarmark Kreatywności. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

18/20.10.2017 Olimpiada na Nowolipiu

23.10.2017 Prelekcja „W krainie zmarłych – zwyczaje funeralne na świecie”

27.10.2017 Spotkanie Imieninowe