DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

PROGRAM WYJAZDÓW I SPOTKAŃ KULTURALNYCH W LIPCU 2017 ROKU

Data dodania: 2017-07-01

02.07.2017 Piknik ze Wspólnotą św. Idziego

04.07.2017 Wycieczka do ZOO

10-31.07.2017 Wyjazdy do Lipin

13.07.2017 Wycieczka do Łazienek Królewskich

14.07.2017 Seans filmowy

26.07.2017 Koncert w DPS Wójtowska

27.07.2017 Spotkanie Imieninowe

Program może ulegać zmianie