DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego

Data dodania: 2013-09-06

4 i 6 września 2013 dwie grupy mieszkańców Naszego Domu pogłębiało swoją wiedzę biologiczną oraz zaspakajało ciekawość poznawczą podczas wycieczki do Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Odwiedziliśmy arboretum, gdzie przyglądaliśmy się różnorodnym okazom drzew i roślin, szklarnie mieszczącą kolekcje roślin egzotycznych, oraz dział zagrożonej wyginięciem flory Polskiej. Zwiedziliśmy również mieszczącą się na terenie Ogrodu galerię obrazów „Fangorówka”. Wróciliśmy uśmiechnięci i zachwyceni pięknem natury.

Galeria