DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

Muzyczne Poranki w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej

Data dodania: 2016-12-08

W dniu 08.12.2016 grupa Mieszkańców uczestniczyła w Muzycznym Poranku pt.  „Zagraj ze mną na wiolonczeli – grupa instrumentów smyczkowych” w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. Na wiolonczelach grali uczniowie profesora Michała Borzymowskiego i profesor Anny Skibińskiej. Uczniowie zaprezentowali sześć utworów: A. Franchomme – Etiuda nr 6, H. Eccles – Sonata e-moll, cz I i II, A. Franchomme – Etiuda nr 11, J.F.F. Dotzauer – Etiuda nr 32, A. Franchomme – Kaprys nr 6, J.L. Duport – Etiuda nr 4. Wykonane utwory bardzo się podobały. Wszyscy uczestnicy chłonęli każdy dźwięk. Po zakończonym koncercie Mieszkańcy poszli obejrzeć dzwon na placyku Kanonii, który tam ustawiono w 1972r. 

Galeria