DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

Przekaż darowiznę

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

04203000451110000002526010