DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

Wykład „180 rocznica urodzin zapominanego Filantropa”

Data dodania: 2016-06-24

24 czerwca 2016 w ramach sąsiedzkiego festiwalu "Wespół w Zespół dla Solca" w Naszym Domu odbyło się seminarium naukowe poświęcone zapomnianemu filantropowi Janowi Gotlibowi Bloch w 180 rocznicę urodzin fundatora Przytułku Św. Franciszka Salezego. Wydarzenie to zbiegło się 120 z rocznicą wkopania kamienia węgielnego pod Nasz Dom. Podwójna uroczystość w Naszym Domu to niezwykłe święto.

Zaproszonych gości powitali p. Adam Stradowski Prezes Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego i p. Krzysztof Szwarc Prezes Fundacji im. Jana Blocha.

Doktor Andrzej Żor poprowadził spotkanie oraz przedstawił najciekawsze fragmenty biografii Blocha. Podczas seminarium prof. dr hab. Marek Kornat mówił o międzynarodowym znaczeniu idei Blocha. Wynikami swoich badań podzielił się ze słuchaczami prof. dr hab. Grzegorz Bąbiak, który opowiedział o „Blochu i Jego Warszawie”.

Pan architekt Paweł Detko omówił projekt Naszego Domu wykonany przez Władysława Marconiego. Przybliżył powojenny projekt dobudowanych fragmentów obiektu.  Opisał w jaki sposób budynek został odrestaurowany. Zaprezentował elementy , które zachowały się w oryginale do dnia dzisiejszego.

Na zakończenie p. Andrzej Żor wspominał o apelu p. Aleksandra Bocheńskiego, który wnioskował o nadanie jednej z ulic imienia Jana Blocha.

Po raz pierwszy w Naszym Domu mieliśmy możliwość uczestniczyć w wydarzeniu upamiętniającym działania filantropijne Jana Gotliba Blocha na rzecz Przytułku św. Franciszka Salezego.

Galeria