DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

Remont

Data dodania: 2016-06-24

Dobiegły końca prace przy remoncie elewacji. W toku dotychczasowych działań przeszła ona szereg zabiegów remontowych i konserwatorskich zmierzających do jej odnowy.

Wykonano przemurowania spękanych i osuniętych łuków nadproży okiennych jak również fragmentów uszkodzonych partii ceglanego lica, który na przestrzeni ponad stuletniej historii uległ działaniu czynników atmosferycznych oraz  zdarzeń związanych z działaniami wojennymi. Bardzo liczne aczkolwiek w większości drobne uszkodzenia powstałe w wyniku ostrzału prowadzonego w trakcie działań wojennych, pozostawiono jako „niemych świadków” związanych z historią tego obiektu. Nieliczne większe ubytki „postrzałowe” zrekonstruowano biorąc pod uwagę rozległy charakter uszkodzeń lub niewłaściwy sposób ich naprawy w okresie powojennym.

Oczyszczono ściany lica muru ceglanego metodą  piaskowania przy zastosowaniu drobnych ścierniw i agregatu czyszczącego Ibix. Ubytki spoin i cegieł uzupełniono zaprawami mineralnymi o kolorystyce dobranej do poszczególnych cegieł i partii muru, uzyskując niezwykle satysfakcjonujący efekt. Popękane przy każdym nadprożu mury wzmocniono prętami ze stali nierdzewnej. Pokruszone elementy ozdobne gzymsów uzupełniono nowymi, specjalnie dorobionymi kształtkami. Na koniec wymieniono część obróbek blacharskich dachu  i zamontowano szersze, bardziej funkcjonalne   i odpowiadające stylistyce budynku, parapety z blachy cynkowo-tytanowej. Wykonano pełną renowację balkonu na północnej części elewacji wschodniej. Na froncie budynku w oknach ganku wejścia głównego, zamontowano wykonane od nowa balustrady z piaskowca szydłowieckiego. W południowej części elewacji wschodniej zdemontowano w celu poprawienia kształtu wersów oraz odtworzono w aluminium brakujące trzy ostatnie litery w napisie:  „ BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI ALBOWIEM ONI MIŁOSIERDZIA DOSTĄPIĄ.”

Galeria