DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

46 Rajd Arsenał „Wiedzieć Więcej”

Data dodania: 2016-03-19

W dniu 19.03.2016 w ramach 46 Rajdu Arsenał „Wiedzieć Więcej” Nasz Dom był jednym z punktów w grze harcerskiej. W ramach zadania harcerze z różnych rejonów Polski porządkowali budynek Naszego Domu. Uczestnicy gry mieli możliwość szerszego spojrzenia na świat, a przede wszystkim na drugiego człowieka. Organizatorem Rajdu był Hufiec ZHP Warszawa Mokotów. 

Galeria