DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

Bramkowskie spotkanie integracyjne "Wianki" - słowiański gród

Data dodania: 2011-06-30

W ostatnim dniu czerwca Mieszkańcy Naszego Domu wraz z opiekunami zostali zaproszeni do Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, gdzie odbywał się festyn „Wianki”. Motywem przewodnim zabawy był „Słowiański gród”. Uczestnicy spotkania przebrani byli we własnoręcznie wykonane stroje nawiązujące do prasłowiańskich ubiorów. Goście mieli możliwość zapoznania się z codziennym życiem naszych przodków – Słowian, poprzez udział w zajęciach garncarstwa, wikliniarstwa, pisarstwa na czerpanym papierze itp. Interesującym punktem programu było puszczanie na wodę z płynących po stawie łodzi wianków zaplecionych z rozmaitych ziół.


Galeria