DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

Wolontariat

Wolontariat jest szansą dla każdego człowieka niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych czy stanu zdrowia. Każdy może zostać wolontariuszem. Dom Pomocy Społecznej im. Św. F. Salezego serdecznie zaprasza do współpracy wszystkie osoby chętne poświęcić swój czas, energię i serce na rzecz osób potrzebujących.

Koniecznie przyjdź, zadzwoń, umów się na spotkanie.
Czekamy właśnie na Ciebie!