DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Franciszka Salezego

Program wyjazdów i spotkań kulturalnych we wrześniu 2014 roku

Data dodania: 2014-09-01

1.09. Projekcja filmu fabularnego z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

3.09. Wesoła - spacer z przewodnikiem ze Stowarzyszenia Turystycznego Złota Kaczka.

4.09. Wycieczka do lasu na grzyby.

5.09.  Wyjście na projekcję  filmu „Capote” w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Seniorów w Pałacu Kultury i Nauki.

10.09. Dzień Seniora w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

12.09. Wyjście na projekcję filmu „Ghandi” w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Seniorów w Pałacu Kultury i Nauki.

20.09. Piknik Rodzinny „Żegnaj lato na rok”.

25.09. Spacer do Łazienek Królewskich.

30.09. Spotkanie imieninowe.