25 maja mieszkańcy uczestniczyli w pierwszym spotkaniu Klubu Ludzi „Ciekawych świata”. Tematem przewodnim spotkania była „Ukraina wczoraj i dziś”. Prowadzący, dr hab. prof. UW Adam Redzik zapoznał słuchaczy z pigułką wiedzy na temat historii Ukrainy, a spotkanie wzbogacono o szereg różnego rodzaju ciekawostek. Dodatkowo pojawiły się liczne anegdoty dotyczące podróży po Ukrainie. Całe wydarzenie zostało udostępnione za pomocą radiowęzła osobom z ograniczona mobilnością. Dzięki możliwościom  technicznym oferowanym w DPS, treść wykładu dotarła do każdego, niezależnie od jego stanu zdrowia, czy niedyspozycji ruchowych.

Dziękujemy prowadzącemu za zaangażowanie i przybliżenie seniorom informacji o naszych sąsiadach ze Wschodu.