Pamiętaj o naszej organizacji podczas składania rocznego zeznania podatkowego. Wypełniając PIT, wpisz w odpowiednim polu nr KRS Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie – 0000063509.

Dzięki decyzji wsparcia możesz mieć realny wpływ na jakość naszej pomocy.

DZIĘKUJEMY!