PRACA DLA POKOJOWEJ/POKOJOWEGO

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zatrudni kandydatów na stanowisko POKOJOWA/POKOJOWY.

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, w oparciu o umowę o pracę, w systemie pracy trzyzmianowej tj. 6.00-14.00, 14.00-21.00, 21.00-6.00. Istnieje możliwość zakwaterowania jedynie przy zwrocie kosztów eksploatacyjnych oraz wyżywienia.

Zakres obowiązków:

– czynności pielęgnacyjno – opiekuńcze względem Mieszkańców

– czynności porządkowe

– czuwanie nad bezpieczeństwem Mieszkańców

Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 022 6256342 w.118 lub 519 459 996 oraz do składania ofert drogą mailową na adres: a.zieba@dpsswsalezego.pl lub dpssolec@wp.pl.

Do udziału w procesie rekrutacji zapraszamy również osoby na emeryturze oraz cudzoziemców.

PRACA DLA OPIEKUNKI / OPIEKUNA

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Solec 36 a zatrudni na stanowisko: OPIEKUNKA / OPIEKUN

Oferujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, w oparciu o umowę o pracę, w systemie pracy dwuzmianowej tj. 6.00-14.00, 14.00-21.00.

Wymagania:

– minimum wykształcenie średnie, mile widziany dyplom w zawodzie Opiekun w Domu Pomocy Społecznej,

– umiejętności organizacyjne, pracy w zespole,

– mile widziane doświadczenie w pracy z osobami przewlekle somatycznie chorymi;

– wymagana książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Zakres obowiązków:

– zaspokajanie potrzeb Mieszkańców w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających,

– wykonywanie czynności pielęgnacyjnych tj. mycie, kąpanie, zmiana pieluch, ubieranie Mieszkańców,

– pomoc Mieszkańcom w stołówce DPS podczas spożywania posiłków oraz w pokojach mieszkalnych,

– opieka nad Mieszkańcami podczas wyjazdów na medyczne konsultacje specjalistyczne,

– aktywne uczestnictwo w organizowaniu czasu wolnego dla Mieszkańców DPS: spacerowanie z Mieszkańcami, czytanie Mieszkańcom prasy i książek ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych przewlekle,

– aktywny udział w imprezach kulturalno – rekreacyjnych organizowanych przez Dom.

Istnieje możliwość zakwaterowania jedynie przy zwrocie kosztów eksploatacyjnych oraz wyżywienia. Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 022 625-63-42 lub 519 459 996 oraz do składania ofert drogą mailową na adres: dpssolec@wp.pl.

Do udziału w procesie rekrutacji zapraszamy również osoby na emeryturze oraz cudzoziemców.