Zgodnie z decyzją WPS.II.AG/9013/20/09 z dnia 10.03.2010 r. Wojewody Mazowieckiego, Towarzystwo Przytułku Św. Franciszka Salezego utworzyło i prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych. Dom uzyskał zezwolenie na działalność na czas nieokreślony i został wpisany do rejestru Domów Pomocy Społecznej woj. mazowieckiego pod nr. 107. Dom spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

Zgodnie ze Statutem Dom Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku Św. Franciszka Salezego świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, z uwzględnieniem intymności, poszanowaniem godności, dając poczucie bezpieczeństwa Mieszkańcom. Podejmowane działania dostosowane są do możliwości psychofizycznych  Mieszkańców oraz służą rehabilitacji i integracji społecznej.

Dom Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku Św. Franciszka Salezego jest jednostką organizacyjną Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego, z siedzibą przy ulicy Solec 36a w Warszawie. Zabytkowy czterokondygnacyjny budynek z ogrodem, usytuowany jest na Powiślu w sąsiedztwie ulic Ignacego Potockiego  i  Al. 3 – Maja, wśród aglomeracji śródmiejskiej. W pobliżu znajdują się liczne sklepy, przychodnie lekarskie, szpital. W niewielkiej odległości znajduje się  przystanek autobusowy i tramwajowy oraz PKP Powiśle, kilka minut pieszo stacja metra Centrum Nauki Kopernik.

DPS jest całodobową placówką opiekuńczą przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy mają do dyspozycji jedno, dwu i trzyosobowe pokoje z łazienkami. Budynek jest dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę z bezpośrednim wyjazdem do ogrodu. Na każdej kondygnacji Domu znajdują się szerokie korytarze z poręczami oraz jadalnie – świetlice, kuchenki pomocnicze. DPS posiada salę usprawniania ruchowego wyposażoną m.in. w UGUL i bieżnię, sale terapii zajęciowej, bibliotekę, kaplicę, pokoje gościnne i odwiedzin. Osoby zamieszkujące w Domu Pomocy Społecznej, w miarę swoich możliwości, uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i usprawniających. W sezonie wiosenno – jesiennym Mieszkańcy biorą udział w imprezach wyjazdowych: olimpiadach sportowych, przeglądach twórczości, turnusach, wyjazdach do kina, na wystawy, wycieczki krajoznawcze. Mieszkańcy mogą spędzać czas w pełnym zieleni przydomowym ogrodzie, gdzie mogą zająć się uprawą warzyw, ziół i kwiatów. W ogrodzie Towarzystwa Przytułku odbywają się majówki, imprezy integracyjne, występy artystyczne. Organizowane są imprezy sąsiedzkie, plenerowe m. in. festyn rodzinny „Powitanie lata”, a we wrześniu Dzień Otwarty i Międzypokoleniowy Piknik Rodzinny „Pożegnanie Lata”. W lecie Mieszkańcy korzystają z wypoczynku na wiejskim letnisku.

Podopieczni uczestniczą w różnorodnych zajęciach aktywizujących mających charakter terapeutyczny  i zmierzających do uatrakcyjnienia czasu wolnego: zajęcia muzyczne, próby zespołu „Powiślanie”, rozgrywki sportowe, gra w bule, biblioterapia. Mieszkańcy mogą korzystać ze wsparcia fizjoterapeuty i psychologa. Nasz Dom współpracuje z okolicznymi placówkami edukacyjnymi: szkołami, przedszkolami, wspólnotą religijną. Ponadto seniorzy mogą codziennie uczestniczyć we mszy świętej odprawianej w kaplicy i korzystać z posługi kapłańskiej na terenie Domu.

W celu prawidłowego przebiegu procesu adaptacji do pobytu w Domu i zapewnienia jak najlepszej opieki, dla każdej osoby zespół opiekuńczo – terapeutyczny opracowuje Indywidualny Plan Wsparcia Mieszkańca. Nad seniorami opiekę sprawuje fachowy, pełen empatii i zrozumienia personel, a pracownicy naszego Domu starają się zapewnić Mieszkańcom warunki życia możliwie najbardziej zbliżone do rodzinnych.