Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1e pkt. 2 ustawy o podatku od osób prawnych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z dnia 18 sierpnia 2020r. poz. 1406 z późn. zmianami), informujemy, że Dom Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku Św. Franciszka Salezego w Warszawie, otrzymał w 2020 roku darowizny w łącznej kwocie 179 206,50 zł., które przeznaczył na cele statutowe,w tym:

  1. Środki finansowe – 25.179,20 zł. (Fundacja Entraide, Towarzystwo Przytułku Św. Franciszka Salezego w Warszawie).
  2. Artykuły spożywcze – 38.048,36 zł. (Bank Żywności, SEBEX Sp. z o.o., Aramis, HEDDO sp. z o.o. Elwira Adamowicz, Fundacja Biedronki).
  3. Artykuły czystościowe i ochrony COVID-19 – 113.478,29 zł. (Apteka WAWA, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Polskie Krawcowe w Akcji –darowizna maseczek, Wojewoda Mazowiecki, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Glovex sp. Warszawie sp. z o.o., Towarzystwo Przytułku Św. Franciszka Salezego w Warszawie, WNN Investment Partners TFI S.A., Fundacja Biedronki, Ipson, Handel Obwoźny Artykułami Spożywczymi).
  4. Wyposażenie – 2000,00 zł. (Investment: 2 komputery i akcesoria).
  5. Karta podarunkowa – 500,65 zł. (Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie – zakupiono materiały do ogrodu: ziemia ogrodowa, nawozy, trawa i zioła).

Za otrzymaną pomoc składamy wyrazy serdecznych podziękowań w imieniu własnym i naszych Mieszkańców.