W dniach 27 – 28.09. oraz 01.10.2021 r. Mieszkańcy mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez zespół 01 Gallery, w ramach Projektu Brut Art. Archive. Głównym założeniem projektu jest poszukiwanie ludzi zaangażowanych w uprawianie sztuki nieprofesjonalnej, bądź związanych z kulturą pogranicza, osób, które tworzą same lub sprawują opiekę nad osobami tworzącymi w różnego rodzaju ośrodkach pomocy społecznej. Celem projektu jest wznowienie badań polskiej kultury tzw. Pogranicza i przeniesienie jej dorobku w sferę wirtualną. Cykl spotkań – warsztatów plastycznych, podzielono na część́ malarską i rysunkową, a przepracowane na nich zapoznawcze tematy dotyczyły bezpośrednio pensjonariuszy Domu. Działania zaproponowane seniorom stanowiły atrakcyjną formę aktywizacji artystycznej. Podopieczni DPS chętnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w procesie twórczym, szkicując i malując tematyczne obrazy pod opieką p. Dominika i Łukasza. Poziom merytoryczny zajęć, kompetencje prowadzących, atmosfera oraz sam przebieg warsztatów, zostały wysoko ocenione przez uczestników.

Prace powstałe na warsztatach zostaną zaprezentowane na wystawie końcowej na stronie www.01gallery.pl.