5 września 2021 roku odbyła się uroczysta Gala Finałowa, 38 Edycji Konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”. Towarzystwo Przytułku i Dom Pomocy Społecznej z sukcesem od lat biorą udział w tym prestiżowym wydarzeniu. Spośród prawie 300 zgłoszeń Komisja Konkursowa wybrała 22 osoby i instytucje, którym wręczone zostały nagrody oraz dyplomy. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie, po raz drugi zostało uhonorowane nagrodą specjalną im. Stefana Starzyńskiego. Wyróżnienie jest przyznawane za realizację projektów i działań całościowo oddających ideę konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”. Jest to nagroda za największe odkrycia i niespodzianki konkursu, obiekty niecodzienne i wykraczające poza standardowe działania. Jury konkursu doceniło wsparcie lokalnych inicjatyw i zaangażowanie społeczności seniorów. Ogród Towarzystwa zyskał miano miejsca szczególnego, które łączy piękno zieleni i przyrody z pięknem miejsca, w którym dzieją się rzeczy szczególne, wspaniałe inicjatywy społeczne. Mieszkańcy DPS również aktywnie uczestniczyli w tym wydarzeniu. Dzięki transmisji on-line w mediach społecznościowych, na bieżąco śledzili losy poszczególnych nominowanych osób i instytucji. Seniorzy w ramach zajęć hortiterapii z zaangażowaniem dbają o zieleń i przestrzeń wokół Domu, mając tym samym satysfakcję z doskonale utrzymanego, pięknego ogrodu. Miejsca, w którym mogą bezpiecznie wypocząć na łonie natury.