Upływający rok przyniósł nam wiele niecodziennych sytuacji. Pandemia zobowiązała nas do wprowadzenia w życie nowych zasad, innych niż dotychczas sposobów działania. Sprawiła, że zaczęliśmy poszukiwać innowacyjnych rozwiązań i możliwości, nie podając się marazmowi i nudzie. Konieczność zastosowania dystansu społecznego uruchomiła naszą wyobraźnię, co zaowocowało niezwykłymi spotkaniami on-line. Zapewniły nam one kontakt ze światem zewnętrznym i umożliwiały bezpieczny dostęp do rozrywki, przyjemności i wiedzy.

Przykładem takich spotkań jest, zaproponowany przez Muzeum Łazienki Warszawskie, cykl trzech wykładów z zakresu wiedzy historycznej, dotyczącej Łazienek Królewskich oraz ich najwybitniejszego mieszkańca, króla Stanisława Augusta. Webinarium odbyło się dnia 8.12.2020.

Spotkania stały się dla mieszkańców pretekstem do wspomnień, wywoływały wzruszenie. Dawały pretekst do rozmów, a nawet tematów do zajęć terapeutycznych. Za to wszystko składamy piękne podziękowania. Dziękujemy za poświęcony czas, za podjęcie inicjatywy, przekazaną wiedzę, oraz pracę wykonaną na rzecz osób wykluczonych. Dziękujemy za życzliwość, niezwykle miłą i sprzyjają atmosferę spotkań, ale przede wszystkim dziękujemy za okazaną seniorom serdeczność. W  trudnych dniach pandemicznej izolacji, to dla Nich bezcenny, przywracający uśmiech na twarzach dar.

Wydarzenia zaistniały dzięki staraniom Pań, Jolanty Żubrowskiej i Doroty Stelmaszczyk – Szwed, pracowników Działu Edukacji Muzeum Łazienki Królewskie. Dziękujemy za zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie niezwykle ciekawych spotkań edukacyjnych, dzięki którym wspólnie, odkrywaliśmy „Łazienki” na nowo.