„To, co robimy dla innych, jest tym co naprawdę warto robić…”
Lewis Carroll

Szanowni Państwo,

Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna okazja do przekazania wszystkim
pracownikom Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka
Salezego w Warszawie wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w działania
na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

Państwa praca to wielka odpowiedzialność, do której potrzeba niezwykłych
ludzi. Działania, które Państwo podejmują dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie
pozwalające przezwyciężyć zarówno zwykłe, jak i niecodzienne trudności.

Z okazji tegoż Święta składam wszystkim pracownikom Domu podziękowania
i wyrazy uznania za wysiłek oraz poświęcenie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na
rzecz Mieszkańców Domu. Życzę, aby każdy dzień Państwa pracy przynosił poczucie
zadowolenia i satysfakcji oraz był inspiracją do coraz lepszego wypełniania
zawodowych obowiązków. Jednocześnie przekazuję Państwu wyrazy uznania za trud
jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność
zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję.

Z wyrazami szacunku
Jan Grzesiuk
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie