Mija właśnie siódmy miesiąc pandemicznej izolacji mieszkańców naszego Domu. Zarówno dla pensjonariuszy jak i pracowników obecna sytuacja nie jest ani przyjemna, ani łatwa do zaakceptowania. Wszyscy oczywiście staramy się sprostać wyzwaniom i zachować pogodę ducha, niemniej, przedłużający się czas odosobnienia, ma niewątpliwie znaczący wpływ na nasze nastroje.

W takich okolicznościach, niezwykle pomocne są, małe, przyjazne gesty płynące z zewnątrz.
Niezwykle miłym gestem a jednocześnie fantastyczną niespodzianką, którą sprawił nam wolontariusz Aleksander, był specjalnie nagrany przez niego i przesłany drogą elektroniczną, koncert fortepianowy. Artystyczne wydarzenie w formie nagrania, ma dodatkowy walor polegający na możliwości wielokrotnego odtwarzania. Koncert poprzedzają i kończą miłe słowa Olka, skierowane do Seniorów, których w czasie przed pandemią Aleksander chętnie odwiedzał. Odtwarzanie dzieła, za każdym razem przynosi naszym podopiecznym wiele radości, i sprawia, że pojawiają się na ich twarzach szerokie uśmiechy.

Panie Aleksandrze, serdecznie dziękujemy i prosimy o więcej