„Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek”- Cyceron – rzymski pisarz, polityk, filozof 

Dnia 20 lipca 2020 seniorzy przy wsparciu nieocenionych wolontariuszy i pracowników Domu brali aktywny udział w pracach ogrodniczych przed odnowionym budynkiem dawnej oficyny. Przez rozpoczęciem docelowego nasadzania ustawiali donice z roślinami w miejscach wyznaczonych przez architekt zieleni Panią Katarzynę Kacprzyk. Mieszkańcy przygotowywali dołki pod kwiaty i krzewy, wozili ziemię, podlewali rośliny. Seniorzy bardzo lubią taką formę aktywności i chętnie udzielają się przy wszystkich pracach związanych z pielęgnowaniem i utrzymaniem zieleni w otoczeniu naszego Domu. Podczas wspólnych intensywnych prac nie zapomnieliśmy o tak ważnej prewencji w czasach epidemii. Wszystkie osoby zostały zabezpieczone w środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice oraz rękawiczki.