Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom DPS w warunkach ograniczonego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym, wymogło potrzebę przeorganizowania oferty zagospodarowania czasu wolnego, co zaowocowało różnorodnymi pomysłami. Przeciwdziałając wykluczeniu, postaraliśmy się zorganizować dla naszych podopiecznych spotkanie ze „światem zewnętrznym”, w wersji online. Jedną z propozycji była możliwość obejrzenia wirtualnej wycieczki po wystawie eksponatów z Faras. Galeria Faras jest jedyną w Europie ekspozycją średniowiecznego malarstwa nubijskiego z doliny Nilu. 67 malowideł, które dziś można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie, pochodzi z kościoła katedralnego biskupów Faras, dużego ośrodka miejskiego w średniowiecznym królestwie Nobadii, na obszarach dzisiejszego Sudanu (VIII-XIV w.) Zabytki nie ujrzałyby światła dziennego gdyby nie m. in. polscy archeolodzy.

Webinarową podróż do Faras, zawdzięczamy pani Barbarze Tichy – historykowi sztuki, adiunktowi w dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie. Spotkanie w takiej formule wyróżniało się możliwością udziału „w dyskusji”, czyli zadawania pytań i udzielania prelegentce odpowiedzi, z których to aktywności mieszkańcy chętnie skorzystali. Na koniec obydwu spotkań, drogą mailową otrzymaliśmy szereg tematycznie związanych z prelekcjami, kartonów i szkiców do uzupełnienia i kolorowania. Będziemy je wykorzystywać podczas zajęć ćwiczących pamięć i inne funkcje poznawcze seniorów.

Pani Basia współpracuje z Towarzystwem Przytułku już od kilku lat jako koordynator działań edukacyjnych MNW, skierowanych do seniorów. Jest także autorką i koordynatorką wielu programów edukacyjnych związanych z wystawami czasowymi i ekspozycją stałą MNW, dlatego jesteśmy umówieni na dalsze spotkania i realizację kolejnych ciekawych tematów.

Pani Basiu, serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę i cieszymy się na następne spotkania.